هادی فرشچی

هادی فرشچی

کارشناسی مهندسی معدن استخراج

۴ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | شاهین دژ
سرپرست مهندسی
معدن سنگ اهن نیاسر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی محلات
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
سرپرست مهندسی
معدن سنگ اهن نیاسر
بصورت کارورزی
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
نظام مهندسی
سرپرست مهندسی در معدن سنگ اهن نیاسر
توضیحات