بهراد اقایئ

بهراد اقایئ

سیمبان

۴ارتباط ۴مهارت
گیلان | رشت
سراکیپ
تاسیساتی برق رسانی خلخال نور
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
سراکیپ
تاسیساتی برق رسانی خلخال نور
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات