ژیلا ابراهیمی

ژیلا ابراهیمی

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی

۲۳۹ارتباط ۱۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
مدیر داخلی
اگهی نامه مبین
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش مدیریت اطلاعات
مدارک و گواهی‌نامه ها
رایانه کار درجه دو
رایانه کار درجه دو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گل سازی
گل سازی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
خبر نگاری و روزنامه نگاری
اداره ارشاد اسلامی
روبان دوزی
روبان دوزی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
قالیبافی
جهادسازندگی
گلیم بافی
جهاد سازندگی
قلاب بافی ابریشم
قلاب بافی ابریشم
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
سفره ارایی و تزیین غذا
سفره ارایی و تزیین غذا
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
کار آفرینی
کار آفرینی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
حروف چینی رایانه ایی
حروف چینی رایانه ایی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
رایانه کار درجه یک
رایانه کار درجه یک
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مدیر داخلی
اگهی نامه مبین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مدیر داخلی
آگهی نامه معکوس تبریز
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
کتابدار
کتابخانه اقبال لاهوری
۱۳۸۷ - ۱۳۸۷
کتابدار
دانشکده پرستاری رشت
۱۳۸۵ - ۱۳۸۵
کتابدار
دانشگاه رازی
تا بهمن ماه ۸۵
مهارت ها
| ۱۱۲نفر
داریوش صلواتیآرش آقاطهرانیشاهد امینیوحید اکجوانمهران منصوری
| ۱۰۷نفر
آرش آقاطهرانیشاهد امینیوحید اکجوانمهران منصوریمجید ناصری
| ۱۰۵نفر
آرش آقاطهرانیشاهد امینیوحید اکجوانمهران منصوریمجید ناصری
| ۱۰۴نفر
داریوش صلواتیآرش آقاطهرانیشاهد امینیوحید اکجوانمجید ناصری
| ۱۰۴نفر
آرش آقاطهرانیشاهد امینیوحید اکجوانمهران منصوریمجید ناصری
| ۱۰۱نفر
آرش آقاطهرانیشاهد امینیوحید اکجوانمهران منصوریمجید ناصری
| ۱۰۱نفر
داریوش صلواتیآرش آقاطهرانیشاهد امینیوحید اکجوانمجید ناصری
| ۹۹نفر
داریوش صلواتیآرش آقاطهرانیشاهد امینیوحید اکجوانمهران منصوری
| ۹۵نفر
آرش آقاطهرانیشاهد امینیوحید اکجوانمجید ناصریامیر شجاعی مقدم
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات