نوید قلیخانی

نوید قلیخانی

کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارشناس حیات وحش
انجمن یوزپلنگ ایرانی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
کارشناس حیات وحش
انجمن یوزپلنگ ایرانی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات