حسینعلی کریمی

حسینعلی کریمی

کارشناسی علوم تربیتی مدیریت

۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر اجرایی
مجتمع مسکونی
کارشناسی دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۷۳ - ۱۳۷۷
کارشناسی علوم تربیتی مدیریت
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیریت منابع انسانی
اموزش و پرورش
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر اجرایی
مجتمع مسکونی
مدیر اجرایی و حسابدار مجتمع مسکونی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مهندس آنتن
مخابرات
مسئول تنظیم Btsهای انتن های مخابراتی موبایل
۱۳۶۱ - ۱۳۹۱
مدیریت اموزشی
اموزش و پرورش
مدیریت و معاونت مقاطع دبیرستان و پیش دانشگاهی و فنی حرفه ای و کارو دانش
پروژه‌ها
- ۱۳۷۳
علت افت تحصیلی دانش آموزان
درجه کارشناسی علوم تربیتی مدیریت از دانشگاه تهران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
هلال احمر
مدیریت اموزشی در اموزش و پرورش
کامپیوتر و it
مدیریت اموزشی در اموزش و پرورش
مدیریت منابع انسانی
درجه کارشناسی علوم تربیتی مدیریت از دانشگاه تهران
سوئ مصرف مواد مخدر
درجه کارشناسی علوم تربیتی مدیریت از دانشگاه تهران
توضیحات
با سلام و احترام ...شرکت در همایش های مختلف علوم انسانی و امور تربیتی