عماد عماد

عماد عماد

تعمیرکار ۰۹۳۳۳۶۱۲۴۸۸

۱ارتباط ۱مهارت
خوزستان | شادگان
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات