حمید کاشفی کیا

حمید کاشفی کیا

کارشناسی زمین شناسی

۲ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
کارشناسی دانشگاه دامغان
تحصیلات
دانشگاه دامغان
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی زمین شناسی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کره‌ای | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات