داوود کارگر

داوود کارگر

دیپلم حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
قزوین | تاکستان
مسئول انبار محصول
یاتاقان بوش ایران
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم حسابداری
تجارب کاری
۱۳۷۸ اکنون
مسئول انبار محصول
یاتاقان بوش ایران
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات