رضا حسنی

رضا حسنی

حسابدار

۱ارتباط ۷مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
حسابدار
بازرگانی احمدپور
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آذرآبادگان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آذرآبادگان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مدارک و گواهی‌نامه ها
حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری حقوق و دستمزد
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
5883860
حسابداری صنعتی
حسابداری صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
5888814
حسابداری عمومی مقدماتی
حسابداری عمومی مقدماتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
7439591
حسابداری عمومی تکمیلی
حسابداری عمومی تکمیلی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
5885560
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
حسابدار
بازرگانی احمدپور
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار
شرکت حسابداری ارمغان امین
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
حسابداری موسسات خدماتی،بازرگانی و پیمانکاری اشخاص حقیقی و حقوقی با بیش از 3 سال سابقه کار