آرش خالقی

آرش خالقی

کارشناسی ارشد زمین شناسی ژئوفیزیک

۱ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
سرپرست انبار
داروگستر رازی
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد زمین شناسی ژئوفیزیک
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
سرپرست انبار
داروگستر رازی
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات