اعظم فففف

اعظم فففف

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

۰ارتباط ۱مهارت
اردبیل | بیله سوار
مسئول خیریه
موسسه خیریه
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور پرند
تحصیلات
دانشگاه پیام نور پرند
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مسئول خیریه
موسسه خیریه
پروژه‌ها
مقاله
درجه کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه پیام نور پرند
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۱۰
بررسی خیانت در روابط زناشویی
بررسی حیانت در روابط زناشویی
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات