بهزاد پوررنجی

بهزاد پوررنجی

کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بناب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بناب
۱۳۸۸ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات