دانشگاه آزاد اسلامی بناب

دانشگاه آزاد اسلامی بناب

Islamic Azad University of Bonab

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
بناب
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بناب در آرمانگر عضو هستند که ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۹۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بناب در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 31 درصد از آذربایجان غربی، 10 درصد از تهران، 7 درصد از اردبیل، 7 درصد از البرز، و ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
بیش از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بناب در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۸%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴ %