رضا آزادی

رضا آزادی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
مترجم
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
مترجم
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مترجم زبانهای یونانی و ترکی استانبولی،لیدر در کشور یونان و ترکیه،مترجم در رستوران یونانی در تهران
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
بنده مترجم زبانهای یونانی و ترکی استانبولی هستم،و تور لیدر در کشورهای یونان و ترکیه،مدیر داخلی آژانس هواپیمایی در ترکیه،از13سالگی یونان بزرگ شدم،بعد از اینکه اقتصاد یونان بهم خورد به ایران برگشتم