محمدرضا کلانتری

محمدرضا کلانتری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار

۲ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تفت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تفت
۱۳۸۲ - ۱۳۸۷
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات