میلاد قوتی

میلاد قوتی

کارشناس مکانیک سیالات

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیرفروش
شرکت جهان نما
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
مدیرفروش
شرکت جهان نما
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آذری | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
زبان انگلیسی
کانون پرورش فکری
Catia
درجه کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
Microsoft office
درجه کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
توضیحات