علی زارع

علی زارع

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

۵ارتباط ۶مهارت
فارس | ممسنی
کارشناس برق ومخابرات
موج نصرگستر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نورآباد ممسنی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نورآباد ممسنی
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
confined space
واحد hseشرکت IPMI
۱۳۹۲
ICDL1&2
اموزشگاه گاوشگران
903117115193
۱۳۹۲
plc step7
موسسه فتی تهران
262903
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس برق ومخابرات
موج نصرگستر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
تکنسین برق
شبدیزصنعت اپادانا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
تکنسین برق
ابادراهان پارس
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات