مرتضی سیفی ترشیزی

مرتضی سیفی ترشیزی

مدیریت مالی مجتمع صنعت پلیمر دماوند

۴ارتباط ۳مهارت
خراسان رضوی | فریمان
حسابدار ارشد
تولیدی کیسه
کارشناسی دانشگاه علم و فرهنگ
تحصیلات
دانشگاه علم و فرهنگ
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
حسابدار ارشد
تولیدی کیسه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۳
مدیر اجرایی
مدیریت ساخت و تولید در صنعت ساختمان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات