محمدمهدی نجفی

محمدمهدی نجفی

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۶مهارت
اصفهان | مبارکه
کارشناس ارشد
فنی مهندسی آلفا نیروی آریا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
رباتیک
رباتیک
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مکاترونیک
مکاترونیک
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
دان 3تکواندو
فدراسیون تکواندو
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناس ارشد
فنی مهندسی آلفا نیروی آریا
به علت ادامه تحصیل خاتمه کار بوده این زمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
GIS کارآموز
برق صنعتی سینا
کار با تابلوهای برق صنعتی در قسمت مونتاژ
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
کارآموز
شهرداری منطقه 5 اصفهان
در قسمت تعمیر و نگهداری
پروژه‌ها
طراحی و ساخت موتور سیکلت برقی
شرکت در مسابقات ملی طراحی و ساخت موتور سیکلت برقی دانشگاه شریف و اخذ گواهینامه مربوطه
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات