نسرین کریمی

نسرین کریمی

برنامه نویس حرفه ای و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات