سعید مظفری

سعید مظفری

کارشناسی معماری معماری

۳ارتباط ۶مهارت
ایلام | ایلام
حسابدار خزانه داری
شرکت میهن
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی معماری معماری
مدارک و گواهی‌نامه ها
نقشه کشی ساختمان
۱۳۸۴
نقشه کشی ساختمان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
43765
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار خزانه داری
شرکت میهن
۱۳۸۹ اکنون
مدیر عامل
شرکت یاشار بتن
پروژه‌ها
۱۳۹۷
احداث سالن ورزشی
مدیر عامل در شرکت یاشار بتن
پروژه های جدول گذاری
مدیر عامل در شرکت یاشار بتن
احداث یادمان شهدا
مدیر عامل در شرکت یاشار بتن
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات