حمیدرضا دارش

حمیدرضا دارش

کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی و تولید نرم افزار

۰ارتباط ۵مهارت
البرز | مهرشهر
PHP برنامه نویس
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی و تولید نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
PHP برنامه نویس
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات