یاسین جهانگرد

یاسین جهانگرد

کارشناسی حقوق

۱ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | نقده
یوخدوووو
یوخدو
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد نقده
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد نقده
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۴۰۴ اکنون
یوخدوووو
یوخدو
یوخدو
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
به به