علی بیژنی فر

علی بیژنی فر

مهندس اپتیک و لیزر

۰ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
سرپرست
تیم تحقیقاتی فناوری فوتونیک
کارشناسی دانشگاه بناب
تحصیلات
دانشگاه بناب
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی اپتیک لیزر
مدارک و گواهی‌نامه ها
اختراعات
سازمان نخبگان
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
سرپرست
تیم تحقیقاتی فناوری فوتونیک
۱۳۹۹ اکنون
مدیر مسول
نشریه مهندسی اپتیک و لیزر
پروژه‌ها
طراحی پردازنده فوتونیکی
پروژه‌ها
تاثیرات لیزر بر عوامل بیماری زا
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
نرم افزار زیمکس ، کامسول ،‌متلب
توضیحات