سعید فتحی

سعید فتحی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۱مهارت
قم | قم
کارشناسی دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL
خودخوان
اتوکد
خودخوان
3Ds Max
خودخوان
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات