سجاد جلیل نسب

سجاد جلیل نسب

کارشناسی مهندسی نفت مخازن

۰ارتباط ۱مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی نفت مخازن
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات