سجاد جلیل نسب

سجاد جلیل نسب

کارشناسی مهندسی نفت مخازن

۰ارتباط ۲مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی نفت مخازن
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی نفت مخازن
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات