میثم اینانلو

میثم اینانلو

کارشناسی حسابداری به عنوان حسابدار ارشد

۲ارتباط ۴مهارت
قزوین | بوئین زهرا
حسابدار ارشد
تولیدی شیمیایی آرا فرایند
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بوئین زهرا
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بوئین زهرا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
مدارک و گواهی‌نامه ها
نرم افزار همکاران سیستم
سپیدار سیستم آسیتا
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار ارشد
تولیدی شیمیایی آرا فرایند
به عنوان حسابدار مالی و صنعتی و قسمت فروش و بازرگانی مشغول کار می باشم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
حسابدار
موسسه حسابداری پویا تراز دانا
اشنایی و تعامل با همه شرکت های تولیدی خدماتی و بازرگانی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
سپیدار حقوق دستمزد و خزانه داری تامین کنندگان و انبار و حسابداری فروش
حسابدار ارشد در تولیدی شیمیایی آرا فرایند
توضیحات