حمیدرضا مسرور

حمیدرضا مسرور

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات