خ محمد آریان

خ محمد آریان

اگه شغل داشتم این جا چه کار می کردم

۲ارتباط ۴مهارت
سیستان و بلوچستان | راسک
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد راسک
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد راسک
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناسی روانشناسی
دانشجوی رشته روانشناسی هستم .
-
دیپلم علوم تجربی
مهارت ها
زبان ها
اردو | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
اولین کتابم به نام کابوس در سال 87 چاپ کردم و همچنان در زمینه نویسندگی فعال هستم.