جمال قاسمی

جمال قاسمی

دیپلم ریاضی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | ملارد
سرپرست‌تولید
کهنزبلور
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی
مدارک و گواهی‌نامه ها
برق‌خودرو
برق‌خودرو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۹۳۰۶۰۹۶۰۶۵
تجارب کاری
۱۳۸۱ - ۱۳۹۲
سرپرست‌تولید
کهنزبلور
انتقال‌شرکت
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات