میلاد کریمیان

میلاد کریمیان

کارشناسی معماری نقشه کشی

۲۱ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
سرپرست اجرایی
گوهربتن
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرتو
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرتو
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی معماری نقشه کشی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
سرپرست اجرایی
گوهربتن
سرپرست چند پروژه ساختمانی بالای 6طبقه هر طبقه بالای400مترمربع زیربنا فقط تنها دلخوریم ازکار حقوق دیر گرفتن است که الان حدود9ماه حقوق ندادن ماهی1200000بابیمه دریافتی من هست
مهارت ها
| ۷نفر
معین قاسمی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات