مژده یعقوبی

مژده یعقوبی

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۴مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
تحصیلات
دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی حقوق
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
T.T.C
آموزشگاه زبان سفیر
88030255
۱۳۹۴
IELTS
آموزشگاه زبان سفیر
88030255
۱۳۹۳
دیپلم زبان
آموزشگاه زبان سفیر
88030255
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات