سحر فضلی

سحر فضلی

کارشناسی ارشد الهیات تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد الهیات تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کارگاه آموزشی معلمی برای بچه های ابتدایی
توضیحات
باسلام
فردی هستم متعهد و مسولیت پذیر و سعی میکنم هر کاری رو به موقع و با وسواس زیادی انجام دهم.