محمدرضا محمدی

محمدرضا محمدی

کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری

۵ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | لردگان
مهندس بهره بردار
پتروشیمی لردگان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مهندس بهره بردار
پتروشیمی لردگان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات