سمانه کریمی

سمانه کریمی

کارشناسی ارشد کشاورزی آب

۱ارتباط ۲مهارت
چهارمحال و بختیاری | فرخ شهر
طراح
نوین قطره مهر پارسه
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد کشاورزی آب
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
طراح
نوین قطره مهر پارسه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات