شهاب هدایتی

شهاب هدایتی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی

۲۰ارتباط ۱مهارت
یزد | ابرکوه
مدرس
هلال احمر
کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری
تحصیلات
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی
تجارب کاری
۱۳۸۲ - ۱۳۹۵
مدرس
هلال احمر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات