محمدرضا رحمت الهی

محمدرضا رحمت الهی

کارشناسی مهندسی عمران

۱ارتباط ۷مهارت
کردستان | سنندج
مهندس اجرا
مشارکت سانا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۲ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
مهندس اجرا
مشارکت سانا
پروژه‌ها
۱۳۸۹
پروژه سد و نیروگاه داریان
مهندس اجرا در مشارکت سانا
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات