نرگس محمدی

نرگس محمدی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۴ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
روانشناس بالینی
کلینیک روانشناسی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خمین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خمین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
روانشناس بالینی
کلینیک روانشناسی
۱۳۹۳ اکنون
کارمند اداری
بیمارستان
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۳
اثربخشی اموزش تغییر سبک زندگی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
مقاله خودمه در رابطه با کیفیت زندگی و رضایت زندگی زنانی که مبتلا به سرطان پستان هستند تا بتوانند با این سیر بیماری مسیر زندگی خودرا با کیفیت تر به پیش ببرند
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
دوره درمانی CBT
روانشناس بالینی در کلینیک روانشناسی
توضیحات
اینجانب به عنوان روانشناس ومشاوره امادگی خدمت به هم وطنان عزیزم را دارم ودر زمینه مشاوره های پیش از ازدواج واختلالات روانی و ازمونهای شخصیتی روان درمانی ومشاوره های تحصیلی وشغلی و... اماده ارائه خدمات می باشم
09361784342