مجید فرخشت

مجید فرخشت

کارشناسی ارشد برق مخابرات

۰ارتباط ۴مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
مرکز جامع علمی کاربردی کرمانشاه
۱۳۸۸ اکنون
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
کاردانی مهندسی برق مخابرات
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات