شایسته میرزا اکبری

شایسته میرزا اکبری

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
مدرس زبان انگلیسی
کانون زبان ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
کارشناسی ارشد تدریس زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدرس زبان انگلیسی
کانون زبان ایران
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
مشاور بازرگانی
شرکت هیتاچی
۱۳۸۲ - ۱۳۹۰
مدرس زبان انگلیسی
موسسه زبان پند
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
shaayeesteh@yahoo.com