کامران ایرانپور مبارکه

کامران ایرانپور مبارکه

دبیر فرهنگ و هنر در مدارس غیر انتفاعی و مربی آموزش طراحی و نقاشی

۰ارتباط ۴مهارت
اصفهان | مبارکه
دبیر
مدارس غیر انتفاعی
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
۱۳۹۸ - ۱۴۰۰
کارشناسی گرافیک نقاشی
کارشناسی حرفه ای تصویرسازی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
گواهینامه مهارت
سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان
33976480-1
دارای گواهی صلاحیت حرفه ای در رشته مینیاتورسازی
۱۳۹۰
گواهینامه مهارت
سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان
33976480-1
دارای گواهی صلاحیت حرفه ای در رشته مینیاتورسازی
۱۳۹۰
گواهینامه مهارت
سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان
33976480-1
دارای گواهی صلاحیت حرفه ای در رشته مینیاتورسازی
۱۳۹۰
پروانه تولید انفرادی
صنایع دستی استان اصفهان
ص/1/196/84169
۱۳۸۲
پروانه فعالیت آموزش هنرهای تجسمی
اداره فرهنگ و ارشاد استان اصفهان
2300190-140020
دارای پروانه فعالیت آموزشی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
دبیر
مدارس غیر انتفاعی
دبیر آموزش فرهنگ و هنر در مدارس غیر انتفاعی به مدت 10 سال
۱۳۸۱ اکنون
مدیر
آموزشگاه هنرهای تجسمی خانه هنر
پروژه‌ها
۱۳۹۹-۱۰
تصویرسازی کتاب داستان سوت فرمانروا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تصویرسازی دیجیتال
درجه کارشناسی گرافیک نقاشی از مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
توضیحات