پریسا محمدی فرخاد

پریسا محمدی فرخاد

مسئول کنترل کیفیت

۲ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مرند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرند
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد شیمی دارویی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات