امیر شجاعی مقدم

امیر شجاعی مقدم

بازرس / ناظر جوش

۲۰۴ارتباط ۱۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
نماینده کارفرما
jpbp
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای مشهد
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای مشهد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
مدارک و گواهی‌نامه ها
VT , MT
شرکت ایمن جوش
مدرک بین المللی ASNT LEVEL II
UT
شرکت سورنا
مدرک بین المللی ASNT LEVEL II
PT
شرکت کیمیا صنعت شرق
مدرک بین المللی ASNT LEVEL II
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
نماینده کارفرما
jpbp
نماینده کارفرما در شرکت آران سیج - تهران
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
کنترل کیفیت
دنا
سرپرست کنترل کیفیت شرکت دنا
۱۳۹۲ اکنون
ناظر پروژه
jps .co
بازرس مقیم ساخت پروژه مشهد مال در کارخانه گاندو فلات ، آسیم ، آپاسای کیش و پلی سوله (بلوک های 6 و 7 و8) تناژ تقریبی 12000 تن.
بازرس پروژه مسکونی الندشت، شهرک صنعتی فناوری های برتر.
بازرس پروژه ثامن در کارخانه سوله و سقف. تناژ تقریبی 2800 تن.
بازرس و ناظر مقیم سایت نصب پروژه مشهدمال بلوک های 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10.
بازرس پروژه ورزشگاه آستان قدس رضوی. (همکاری با شرکت فرانسه)
ناظر جوش در پروژه مرکز مالی و اقتصادی پاژ (IT).
ناظر مقیم سایت نصب پروژه مشهد مال بلوک 2. تناژ تقریبی 16000 تن
ناظر پروژه های مسکونی بهارستان - میلاد – SSP – بیمارستان ناظران - کاشانی - امیریه -
ناظر مقیم پروژه پارک بازار در کارخانه ابر سازه و الغدیر. تناژ تقریبی 1000تن.
بازرس و ناظر مقیم پروژه زائر سرای آدینه در محل ساخت و سایت نصب. تناژ تقریبی 600 تن.
ناظر مقیم پروژه پل خانه مدرن اساطیر پاسارگاد در محل سایت نصب و کارخانه سازنده آران سیج (تهران-صفادشت).
بازرس جوش سایت پروژه کشتی رویایی شاندیز.
ناظر مقیم پروژه سقف ETFE خانه مدرن در محل کارخانه پاژ آبادگران. تناژ تقریبی 1400 تن
ناظر مقیم در سایت نصب پروژه خانه مدرن. ( همکاری با شرکت ترکیه)
بازرس و ناظر پروژه های شخصی بنا به درخواست کارفرما و مشاوران.
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره آموزشی پیچ و مهره
ناظر پروژه در jps .co
توضیحات
گذراندن دوره مبانی ، تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد ISO17020:2012
آشنایی کامل با متودهای بازرسی VT , MT , PT , UT و دارای مدرک بین المللی سطح 2
آشنایی کامل با فرایندهای جوشکاری. SMAW , TIG , CO2 , ...
توانایی تفسیر WPS و گزارشات بازرسی جوش ، رنگ و سندبلاست ، پیچ و مهره
توانایی انجام بازرسی های پیچ و مهره ، رنگ ، تست چسبندگی
آشنایی با استاندارد AWS D.1.1 , ASME , و مبحث 10 و نشریه 228 و 264
توانایی انجام کارهای اداری ، صورت وضعیت نویسی و ...