امیر شجاعی مقدم

امیر شجاعی مقدم

بازرس / ناظر جوش

۱۷۷ارتباط ۱۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کنترل کیفیت
دنا
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای مشهد
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای مشهد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
مدارک و گواهی‌نامه ها
VT , MT
شرکت ایمن جوش
مدرک بین المللی ASNT LEVEL II
UT
شرکت سورنا
مدرک بین المللی ASNT LEVEL II
PT
شرکت کیمیا صنعت شرق
مدرک بین المللی ASNT LEVEL II
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
کنترل کیفیت
دنا
سرپرست کنترل کیفیت شرکت دنا
۱۳۹۲ اکنون
ناظر پروژه
jps .co
بازرس مقیم ساخت پروژه مشهد مال در کارخانه گاندو فلات ، آسیم ، آپاسای کیش و پلی سوله (بلوک های 6 و 7 و8) تناژ تقریبی 12000 تن.
بازرس پروژه مسکونی الندشت، شهرک صنعتی فناوری های برتر.
بازرس پروژه ثامن در کارخانه سوله و سقف. تناژ تقریبی 2800 تن.
بازرس و ناظر مقیم سایت نصب پروژه مشهدمال بلوک های 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10.
بازرس پروژه ورزشگاه آستان قدس رضوی.
ناظر جوش در پروژه مرکز مالی و اقتصادی پاژ (IT).
ناظر مقیم سایت نصب پروژه مشهد مال بلوک 2. تناژ تقریبی 16000 تن
ناظر پروژه های مسکونی بهارستان - میلاد – SSP – بیمارستان ناظران - کاشانی - امیریه -
ناظر مقیم پروژه پارک بازار در کارخانه ابر سازه و الغدیر. تناژ تقریبی 1000تن.
بازرس و ناظر مقیم پروژه زائر سرای آدینه در محل ساخت و سایت نصب. تناژ تقریبی 600 تن.
بازرس و ناظر پروژه های شخصی بنا به درخواست کارفرما و مشاوران.
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره آموزشی پیچ و مهره
ناظر پروژه در jps .co
توضیحات
گذراندن دوره مبانی ، تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد ISO17020:2012
آشنایی کامل با متودهای بازرسی VT , MT , PT , UT و دارای مدرک بین المللی سطح 2
آشنایی کامل با فرایندهای جوشکاری. SMAW , TIG , CO2 , ...
توانایی تفسیر WPS و گزارشات بازرسی جوش ، رنگ و سندبلاست ، پیچ و مهره
توانایی انجام بازرسی های پیچ و مهره ، رنگ ، تست چسبندگی
آشنایی با استاندارد AWS D.1.1 , ASME , و مبحث 10 و نشریه 228 و 264