سمیه فلاح آزاد

سمیه فلاح آزاد

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۳مهارت
البرز | کرج
کارشناس شبکه
آتی سازاب ایرانیان
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد هشتگرد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد هشتگرد
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس شبکه
آتی سازاب ایرانیان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارشناس پشتیبانی
میزبان پایتخت
کار با پنل های های مدیریتی هاست مانند Cpanel و whm و Plesk و نرم افزار مدیرت مشتری CRM
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
MCSE
مدرک موجود و از مجتمع فنی تهران - انقلاب می باشد
+Network
مدرک موجود است از مجتمع فنی تهران-انقلاب
توضیحات