بابک آب سالان

بابک آب سالان

کارشناسی دامپروری علوم دامی

۶ارتباط ۲مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
کارشناس
شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد
کارشناسی دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی دامپروری علوم دامی
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناس
شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس
شرکت آرین تجارت سردار
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناس
مرغداری مانی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آذری | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات