رحیم باباپور

رحیم باباپور

کاردانی مهندسی عمران

۱ارتباط ۰مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
ریگر
پتروشیمی جمع اقتدار نوین
کارشناسی دانشگاه یاسوج
تحصیلات
دانشگاه یاسوج
۱۳۸۸ اکنون
کارشناسی مهندسی مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کاردانی مهندسی عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
....
.....
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
ریگر
پتروشیمی جمع اقتدار نوین
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
ریگر
فاز 19 p_o_n_c
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
ریگر
پتروصنعت فاز 12
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
ریگر
پتروشیمی شازند اراک
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
ریگر
شرکت اویکو
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
ریگر
شرکت تسدید
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
ریگر
شرکت پتروصنعت
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ریگر
پتروشیمی پردیس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ریگر
پتروشیمی برزویه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ریگر
شرکت اویکو
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ریگر
تکنو صنعت فاز 12
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
ریگر
شرکت جنوب سازه خوزستان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
....
توضیحات
توضیح خاصی ندارد