دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج

Yasuj University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کهگیلویه و بویراحمد
شهر
یاسوج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه یاسوج در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۷%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۵۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه یاسوج در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 30 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 11 درصد از تهران، 11 درصد از اصفهان، 4 درصد از خوزستان، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲%
کهگیلویه و بویراحمد
بیش از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه یاسوج در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۵%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد کشاورزی اصلاح نباتات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد کشاورزی خاکشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مواد استخراج
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۰%
۶۰ %