سعید علیزاده

سعید علیزاده

کارشناس علوم سیاسی

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | میاندوآب
کارمند اداری
انتشارات کلبه شروق
کارشناسی دانشگاه مفید
تحصیلات
دانشگاه مفید
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی علوم سیاسی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارمند اداری
انتشارات کلبه شروق
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
مسئول خرید
عینک سازی زایس
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
یک رهبر تمام عیار