حافظ جوادی

حافظ جوادی

کارشناسی ارشد علوم قضایی

۱ارتباط ۱مهارت
لرستان | پلدختر
وکیل حقوقی
بانک
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نراق
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نراق
۱۳۵۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی ارشد علوم قضایی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
وکیل حقوقی
بانک
مهارت ها
| ۱نفر
مسلم لامی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات