محمدرضا طراحی

محمدرضا طراحی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
وکیل دادگستری
مشاور حقوقی
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه محدث نوری
تحصیلات
دانشگاه علامه محدث نوری
۱۳۸۲ - ۱۳۸۶
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
وکیل دادگستری
مشاور حقوقی
احقاق کننده حقوق پایمال شده شهروندان و دفاع از متهمین اتفاقی
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات